1.

Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno: Adrián Ivák
Sídlo: Veterná 2051/25, Ružomberok
IČO: 48140945
DIČ: 1083097895
Zapísaný v registri: v živnostenskom registri OÚ RK, č. 570-13991

2.

Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 23.06.2020 do 05.07.2020 . V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3.

Podmienky účasti v súťaži
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže splnil nasledovné podmienky: - označil Páči sa mi to Facebookovú stránku "Darčeky pre najmenších - plienkové torty SILEM"; do komentára pod súťažný príspevok skopíroval akýkoľvek link plienkovej torty z tohto e-shopu.

4.

Výhra
Výhrou v súťaži je "Darčeková poukážka vo výške 50€", ktorú si výherca môže uplnatniť v e-shope www.plienkovetortysilem.sk

5.

Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov náhodným  žrebovaním organizátora súťaže.
Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na facebookovej stránke www.facebook.com/Silem1. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom prostredníctvom facebooku.

6.

Spôsob odovzdania výhry
Organizátor pošle výhercovi unikátny kód, ktorý zadá pri objednávke a následne mu bude odrátaná suma z objednávky, maximálne do hodnoty 50€.

7.

Záverečné ustanovenia
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.
V Ružomberku, dňa 23.06.2020